BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Verwijderen asbest Van Poelgeestlaan 59

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunning:

Wijk Ouderzorg

verwijderen van asbest

Locatie                        :           Van Poelgeestlaan 59

Datum besluit             :           30 augustus 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt  van 1 september 2011 tot en met 27 oktober 2011.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan  59  Leiderdorp Nederland