BekendmakingVerleende omgevingsvergunning verwijderen van dragend metselwerk Grotiuslaan 8

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Binnenhof

gedeeltelijk verwijderen van dragend metselwerk door constructieve voorziening

Locatie                        :           Grotiuslaan 8

Datum besluit             :           20 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Grotiuslaan 8  Leiderdorp Nederland