BekendmakingVerleende omgevingsvergunning week 34 (2021)

Doeskwartier
Vervangen van de kozijnen met enkel glas en voordeur, verwijderen kozijn ankers en isoleren
van het dak aan de buitenzijde (OLO 5349567)
Locatie: Hoofdstraat 187
Datum besluit: 11 augustus 2021

Informatie