BekendmakingVerleende omgevingsvergunning week 35 (2021)

Buitenhof
Plaatsen van een uitbouw op de eerste verdieping en plaatsen van een dakkapel (OLO 6263775)
Locatie: Leidekker 12
Datum besluit: 26 augustus 2021

Informatie