BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijzigen pui

Ouderzorg

Wijzigen van een pui en doorbraak binnenwand
Locatie: Van Diepeningenlaan 17
Datum besluit: 30 mei 2017

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 1 juni 2017 tot 12 juli 2017, tenzij anders vermeld.


Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 17  Leiderdorp Nederland