BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijzigen van zolderetage Dr. de Bruijnestraat 28

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Kerkwijk

wijzigen van zolderetage

Locatie                        :           Dr. de Bruijnestraat 28

Datum besluit             :           5 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dr. de Bruijnestraat 28  Leiderdorp Nederland