BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijzigen voorgevelindeling

Het wijzigen van de voorgevelindeling

Locatie: Hooiweide 3

Datum besluit: 15-7-2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hooiweide 3  Leiderdorp Nederland