BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijzigen voorgevelkozijn

Buitenhof

Wijzigen van het voorgevelkozijn (2015-0039-OG01)

Locatie: Keizershof 10

Datum besluit: 7 april 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Keizershof 10  Leiderdorp Nederland