BekendmakingVerleende omgevingsvergunning wijziging gebruikvergunning Scouting Leiderdorp

Verleend (uitgebreide procedure)

Weteringpark

Wijziging gebruiksvergunning Scouting Leiderdorp, brandveilig gebruik (2017-0032-OG01/039624)
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 6 juni 2017

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 8 juni 2017 tot 20 juli 2017, tenzij anders vermeld.

Wilt u aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Mail dan naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 24  Leiderdorp Nederland