BekendmakingVerleende omgevingsvergunning Winkelhof

Winkelhof 

wijzigen carportconstructie

Locatie                        :           Obool 1 t/m 4

Datum besluit             :           13 december 2011 

plaatsen van een hoogwerker

Locatie                        :           Reaal 1

Datum besluit             :           13 december 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof   Leiderdorp Nederland