BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 51 (2021)

Achthoven
Realiseren van een dakterras (OLO 6292579)
Locatie: Hoofdstraat 232
Datum besluit: 18 december 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een erker en een dakopbouw (OLO 6255229)
Locatie: Mauritssingel 108
Datum besluit: 17 december 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OLO 6549291)
Locatie: Van der Havelaan 66
Datum besluit: 16 december 2021

Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde over 3 woningen (OLO 6482627)
Locatie: Meerburglaan 18
Datum besluit: 16 december 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie