BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen (reguliere prodecure) week 27 (2020)

Vogelwijk
Het vervangen van de kozijnen in de voorgevel
Locatie: Meeuwenlaan 21
Datum besluit: 22 juni 2020

Buitenhof
Het plaatsen van 2 zorgunits voor maximaal 2 jaar.
Locatie: Jan de Hartogplein 4
Datum besluit: 23 juni 2020

Buitenhof
Oude houten tuinschutting vervangen door een nieuwe houten tuinschutting.
Locatie: Heelblaadjespad 3
Datum besluit: 24 juni 2020

Voorhof
Het vervangen van een tuinschutting.
Locatie: Poortershof 11
Datum besluit: 25 juni 2020

Zijlkwartier
Het dichtbouwen van een inpandig balkon.
Locatie: Van Poelgeestlaan 65
Datum besluit: 26 juni 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie