BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen Kappen van afgekeurde bomen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunningen:

Achthoven

kappen van 6 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Achthovenerweg

Datum besluit             :           23 november 2011

 

De Baanderij

kappen van 9  afgekeurde bomen

Locatie                        :           Leidsedreef, Zijldijk en Lijnbaan

Datum besluit             :           22 november 2011

 

Binnenhof

kappen van 7 afgekeurde bomen

Locatie                        :          Grotiuslaan, Spiegheldreef, Coornhertdreef, Camphuysendreef

Datum besluit             :           22 november 2011

 

Buitenhof

kappen van 5 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Schuttershof, Keizershof, Burgerhof, Zomerkade

Datum besluit              :           22 november 2011

 

Doeskwartier

kappen van 2 afgekeurde bomen

Locatie                          :          Tuinstraat, Hubrechtplein

Datum besluit                :          22 november 2011

 

Boterhuispolder

kappen van 7 afgekeurde bomen

Locatie                           :          Nieuweweg

Datum besluit                 :          22 november 2011

 

Voorhof

kappen van 7 afgekeurde bomen

Locatie                            :          Engelendaal

Datum besluit                  :          22 november 2011

 

Leyhof

kappen van 4 afgekeurde bomen

Locatie                             :          Dijkwacht, Schildwacht

Datum besluit                   :          22 november 2011

 

Oranjewijk

kappen van 4 afgekeurde bomen

Locatie                              :          Achthovenerweg, Mauritssingel

Datum besluit                    :          22 november 2011

 

 

Driegatenbrug

kappen van 43 afgekeurde bomen

Locatie                               :          Zijldijk, Voerstraat, Zijlstroom

Datum besluit                     :          22 november 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland