BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen Kappen van bomen Leiderdorp

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunningen:

Vogelwijk

kappen van 30 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Gansstraat, Gruttostraat, Kievitstraat, Koolmeesstraat, Kwikstaartplein, Lijnbaan, Meeuwenlaan, Merelstraat, Roodborststraat, Vogellaan, Vronkenlaan, Wielewaallaan, Zwaanstraat en Van Poelgeestlaan

Datum besluit             :           29 november 2011

 

  Achthoven

kappen van 1 afgekeurde boom  

Locatie                        :           Ruigekade

Datum besluit             :           29 november 2011

 

Schansen

kappen van 23 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Lijnbaan, Wilddreef, Houtschans, Zuiderschans, Bosdreef,                 Peppelschans en Westderschans

Datum besluit             :           29 november 2011

 

Elisabethhof

kappen van 3 afgekeurde bomen  

Locatie                        :           Berkenkade en Persant Snoepweg

Datum besluit             :           29 november 2011

 

Ouderzorg

kappen van 25 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Brederode,Brittenburg, Hartelstein, Rosenburg, Santhorst, Sijpestein, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Van Poelgeestlaan en Voordorp

Datum besluit             :           29 november 2011

 

Zijlkwartier

kappen van 5 afgekeurde bomen

Locatie                        :           Gaarmeesterstraat, Steengaarde, Molenaarstraat, Van der Valk Boumanweg

Datum besluit             :           29 november 2011

Winkelhof

kappen van 8 afgekeurde bomen

Locatie                        :            Florijn, Karolusgulden

Datum besluit             :             29 november 2011

 

Zijlkwartier

kappen van 8 afgekeurde bomen

Locatie                        :              Van der Marckstraat, Zijllaan, Zijloordkade

Datum besluit              :              29 november 2011

 

Boterhuispolder

kappen van 6 afgekeurde bomen

Locatie                         :              Zijldijk

Datum besluit               :              29 november 2011

 

Voorhof 

kappen van 34 afgekeurde bomen

Locatie                          :              Brunelkamp, Dalkruidzoom, Dotterbloemkreek,Fluitekruidzoom, Havikskruidzoom, Heelblaadjespad, Klaprooskamp, Klimopzoom, Korenbloemkamp, Marjoleintuin, Nagelkruidzoom, Sleutelbloemzoom en Voorhoflaan

Datum besluit                :              29 november 2011

 

Oranjewijk

kappen van 25 afgekeurde bomen

Locatie                          :              Julianastraat, Emmastraat, Beatrixstraat, Fred. Hendrikplantsoen, Hoofdstraat, Mauritssingel, W. de Zwijgerlaan, Anna v. Burenstraat, Louise de Colignystraat en Fred. Hendriklaan

Datum besluit                :              29 november 2011

 

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 1 december 2011 tot en met 12 januari 2012.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u als  belanghebbende binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat: uw naam en adres, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.
  • indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland