BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen plaatsen kraan Leidsedreef 4

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk De Baanderij

Plaatsen kraan in de berm t.h.v. kruising Zijldijk en Leidsedreef

Locatie                        :           Leidsedreef 4

Datum besluit             :           5 juli 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 4  Leiderdorp Nederland en op     Nederland