BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen van week 39 (2020)

Ouderzorg
Het plaatsen van zonnepanelen tegen de achtergevel van de Scheppingskerk (OLO 5224201).
Locatie: Van Poelgeestlaan 2
Datum besluit: 14 september 2020

Buitenhof
Constructieve wijziging (OLO 5310805)
Locatie: Hella Haassestraat 21
Datum besluit: 14 september 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie