BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen vervangen van de reclame-uitingen McDonald's Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Wijk Elisabethhof

Vervangen van de reclame-uitingen McDonald's Leiderdorp

Locatie                        :           Persant Snoepweg 10

Datum besluit             :           5 juli 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persantsnoepweg 10  Leiderdorp Nederland