BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 10 (2020)

Oranjewijk
Plaatsen van 4 extra schuiframen (OLO 4932135)
Locatie: Bernardstraat 2
Datum besluit: 28 februari 2020

Achthoven
Het wijzigen van het gebruik van het bestemmingsplan (OLO 4811477)
Locatie: Draadbaan 37B
Datum besluit: 2 maart 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie