BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 10 (2021)

Kerkwijk
Constructieve doorbraak tussen de keuken en woonkamer (OLO 5741535)
Locatie: Eikenlaan 20
Datum besluit: 3 maart 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde op 2e etage van de woning (OLO 5699433)
Locatie: Lisdoddekreek 2
Datum besluit: 3 maart 2021

Leyhof
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel op de begane grond en de kozijnen op de 1e verdieping in de achtergevel (OLO 5748635)
Locatie: Machteld van Brabantplaats 4
Datum besluit: 4 maart 2021

Oranjewijk
Maken van een constructieve doorbraak (OLO 5753233)
Locatie: Hoofdstraat 113
Datum besluit: 4 maart 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie