BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 11 (2020)

Kerkwijk
Het wijzigen van een berging (OLO 4922799)
Locatie: Leithonpark 17
Datum besluit: 5 maart 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Vergunning van rechtswege

Oranjewijk
Oprichten van een bijgebouw
Locatie: Mauritssingel 71
Datum besluit: 3 januari 2018

Het aanvankelijk genomen weigeringsbesluit op deze aanvraag heeft de aanvrager niet (aantoonbaar) tijdig bereikt. De rechtbank heeft daarom in beroep geoordeeld dat de vergunning van rechtswege is verleend. Dit maken wij nu zodanig bekend.

Net als tegen elke andere verleende vergunning is het maken van bezwaar binnen zes weken na publicatie nog mogelijk.

Informatie