BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 11 (2021)

De Baanderij
Plaatsen van een ondergrondse tank en het aanpassen van de afleverzuilen (OLO 5822473)
Locatie: Touwbaan 40
Datum besluit: 9 maart 2021

Plaatsen van een buitentrap (OLO 5748297)
Locatie: Voerstraat 14
Datum besluit: 9 maart 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5743091)
Locatie: Hobolaan 3
Datum besluit: 9 maart 2021

Voorhoof
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OLO 5841069)
Locatie: Korenbloemkamp 12
Datum besluit: 12 maart 2021

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OLO 5810567)
Locatie: Gallaslaan 20
Datum besluit: 12 maart 2021
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie