BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 12 (2020)

Buitenhof-Midden West
Voor het realiseren van een dakopbouw (OLO 4893117)
Locatie: Klompenmaker 14
Datum besluit: 10 maart 2020

De Baanderij
Transformatie Draadbaan 10 tot autowas H2O  (OLO 4861337)
Locatie: Draadbaan 10
Datum besluit: 12 maart 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie