BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 12 (2021)

Kerkwijk
Vervangen van een schuifraam (OLO 5733353)
Locatie: Hoofdstraat 59
Datum besluit: 16 maart 2021

Vogelwijk
Plaatsen van nood-units t.b.v. tijdelijke huisvesting (OLO 5518223)
Locatie: Merelstraat 207
Datum besluit: 16 maart 2021

Ouderzorg
Maken van een uitbouw (OLO 5597203)
Locatie: Ovengaarde 6
Datum besluit: 15 maart 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie