BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 13 (2021)

Oranjewijk
Isoleren van de kopgevel (OLO 5302609)
Locatie: Charlotte de Bourbonstraat 2
Datum besluit: 24 maart 2021

Winkelhof
Maken van een nieuwe kozijn in de zijgevel (OLO 5921403)
Locatie: Florijn 9
Datum besluit: 25 maart 2021

Vogelwijk
Doorbreken van een muur tussen de woonkamer en keuken (OLO 5832329)
Locatie: Albatrosstraat 12
Datum besluit: 25 maart 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (OLO 5857357)
Locatie: Steenbakkerslaan 14
Datum besluit: 26 maart 2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (OLO 5845285)
Locatie: Bloemendaalselaan 14
Datum besluit: 26 maart 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie