BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 15 (2020)

VERLEEND

Ouderzorg
Renovatie en constructieve aanpassingen aan het afvalwatertransportgemaal (AWTG) (OLO4964131)
Locatie: Engelendaal 1
Datum besluit: 30 maart 2020

Achthoven
Vervangen van de oevers van de Oude Rijn, ter plaatse van Locatie 4 te Leiderdorp (OLO4870641)
Locatie: Oude Rijn
Datum besluit: 31 maart 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

VERLENGING BEHANDELINGSTERMIJN

Driegatenbrug
Verbouwen van bestaand bijgebouw (OLO4941443)
Locatie: Zijldijk 32B
Uiterlijke beslisdatum: 16 mei 2020

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie