BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 15 (2021)

Kerkwijk
Plaatsen van een nieuw kozijn in de zijgevel (OLO 5851001)
Locatie: Acacialaan 44
Datum besluit: 9 april 2021

Maken van een inpandige traforuimte en het vergroten van het voormalige HSL gebouw (OLO 5805463)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 9 april 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie