BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 18 (2020)

Reguliere procedure

Kerkwijk
Bouwen van een bedrijfswoning (OLO 5022805)
Locatie: Boomgaardlaan 16
Datum besluit: 20 april 2020

Ouderzorg
Inpandige constructieve doorbraak tussen de keuken en woonkamer (OLO5051231)
Locatie: Rosenburg 15
Datum besluit: 24 april 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie