BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 18 (2021)

Buitenhoflaan
Plaatsen van een uitbouw (OLO 5814529)
Locatie: Van der Havelaan 41
Datum besluit: 30 april 2021

Oranjewijk
Vervangen van de houten kozijnen en deuren door kunststof (OLO 5985179)
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 19
Datum besluit: 28 april 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning (OLO 5968887)
Locatie: Klimopzoom 78
Datum besluit: 28 april 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie