BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 18 2019


Buitenhof
Constructieve doorbraak tussen woning en garage en wijzigen van garage tot woonruimte (Z/19/074802)
Locatie: Muzenlaan 210
Datum Verzonden: 23 april 2019

Ouderzorg
Verbouwen van bestaand gemaal tot woning (Z/19/073901)
Locatie: Tollenaersingel 35A
Datum Verzonden: 24 april 2019

Volledig vervangen van brug H026 te Leiderdorp (De Houtkampbrug 26) in park de Houtkamp (Z/19/075435)
Locatie: De Houtkampbrug 26
Datum Verzonden: 25 april 2019

Vellen van 3 essen wegens overlast (opdrukken wortels, bladval en afbreken grote takken). Er worden 3 bomen terug geplant.
Locatie: naast Essenpark 10
Datum besluit: 25 april 2019

Vellen van een es en haagbeuk. De es staat scheef en het wortelgestel drukt het trottoir omhoog, de haagbeuk verkeert in slechte conditie en heeft veel dood hout in zijn kroon. Er worden twee bomen terug geplant.
Locatie: voor Middelgeest 22, tegenover Rosenburg 2
Datum besluit: 29 april 2019

Bloemerd
Plaatsen van zeecontainers in de openbare ruimte (Z/19/078415)
Locatie: Bloemerd 1C
Datum Verzonden: 29 april 2019

Zijlkwartier
Uitbreiden van 2e verdieping door dichtbouwen van bestaand balkon op de tweede verdieping aan de achterzijde van woning (Z/19/073937)
Locatie: Schepenstraat 1
Datum Verzonden: 29 april 2019

Kerkwijk
Plaatsen van nokverhoging (Z/19/075118)
Locatie: Meidoornstraat 17
Datum Verzonden: 29 april 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie