BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 19 (2021)

Winkelhof
Aanpassen van de entree en het maken van een constructieve doorbraak (OLO 5632245)
Locatie: Florijn 10
Datum besluit: 7 mei 2021

De Schansen
Aanbrengen van een damwand en beschoeiing rondom het compenserend water (OLO 5957981)
Locatie: Wilddreef 2 / Plataandreef
Datum besluit: 4 mei 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richten de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie