BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 1 (2021)

De Baanderij
Het verplaatsen van een brug en de aanleg van een uitweg (OLO 5515621)
Locatie: Van der Marckstraat 20
Datum besluit: 23 december 2020

Winkelhof
Het plaatsen van gaskoelers (OLO 5463903)
Locatie: Winkelhof 29
Datum besluit: 23 december 2020

Buitenhof
Het aanleggen van een rookgaskanaal (OLO 5693831)
Locatie: Koningshof 19
Datum besluit: 23 december 2020

De Vogelwijk
Kappen van een Quercus robur op de Lijnbaan ter hoogte van Zwaanstraat nr. 17, OLO 5593625 (herplantplicht)
Locatie: Kadastrale sectie A, perceelnummer 11574
Datum besluit: 5 januari 2021

Voorhof
Het vellen van een Tilia tomentosa, OLO 5639043 (herplantplicht)
Locatie: ter hoogte van Dragontuin nr. 43 (Kadastrale sectie B, perceelnummer 5619)
Datum besluit: 5 januari 2021

Ouderzorg
Het vellen van een Alnus cordata, OLO 5638769 (herplantplicht)
Locatie: aan de Beekestein, naast Loevestein nr. 39 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 8926)
Datum besluit: 5 januari 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie