BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 20 (2020)

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 5027773)
Locatie: Griffioen 9
Datum besluit: 9 mei 2020

Baanderij
In gebruik nemen van een bedrijfspand (OLO 5131477)
Locatie: Vlasbaan 1
Datum besluit: 7 mei 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie