BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 21 (2020)

Bospolder
Herinrichting van de buitenruimte (OLO 5035229)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 14 mei 2020

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde van de woning (OLO 5022343)
Locatie: Hoogmadeseweg 14
Datum besluit: 13 mei 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie