BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 21 (2021)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5744453)
Locatie: Kastanjelaan 33
Datum besluit: 20 mei 2021

Kerkwijk
Renoveren en uitbouwen van de bestaande woning (OLO 5724151)
Locatie: Essenpark 11
Datum besluit: 18 mei 2021

Voorhof
Vervangen van brug (HO61) (OLO 5798141)
Locatie: Ter hoogte van
Heelblaadjespad 1
Datum besluit: 17 mei 2021

Buitenhof
Plaatsen van een dakkapel op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning (OLO 5913527)
Locatie: Wagenmaker 7
Datum besluit: 17 mei 2021

Oranjewijk
Maken van een constructieve doorbraak tussen de woonkamer en de keuken (OLO 5968249)
Locatie: Wilhelminastraat 18
Datum besluit: 17 mei 2021

Een omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-/uitrit ten behoeve van het aanleggen van een parkeerplaats met een elektrische laadpaal (OLO 6013217)
Locatie: Langendijkdreef 186 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 11670)
Datum besluit: 19 mei 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie