BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 22 (2020)

VERLEEND
(reguliere procedure)

Voorhof
Isoleren van de woning en het realiseren van een dakterras / groen dak (OLO 4990655)
Locatie: Fluitekruidzoom 18
Datum besluit: 20 mei 2020

Kerkwijk
Uitbreiding van het hoofdgebouw (OLO 4304851)
Locatie: Hoofdstraat 70
Datum besluit: 22 mei 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie