BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 22 (2021)

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5830791)
Locatie: Mauritssingel 106
Datum besluit: 27 mei 2021

Aanpassen van een constructieve doorbraak (OLO 5957317)
Locatie: Frederik Hendriklaan 82
Datum besluit: 20 mei 2021

Elisabethhof
Plaatsen van tijdelijke units voor het creëren van extra ziekenhuiscapaciteit ten behoeve van chirurgie ten tijde van de coronacrisis (OLO 5539157)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 27 mei 2021

Plaatsen van tijdelijke units voor het creëren van extra ziekenhuiscapaciteit ten tijde van de coronacrisis (OLO 5422947)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 26 mei 2021

Voorhof
Vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen aan de voorkant van het huis (OLO 5955801)
Locatie: Brunelkamp 18
Datum besluit: 27 mei 2021
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie