BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 23 (2020)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OLO 5069123)
Locatie: Koningstraat 21
Datum besluit: 27 mei 2020

Winkelhof
Plaatsen van reclame-uitingen (OLO 5125409)
Locatie: Winkelhof 57
Datum besluit: 29 mei 2020

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 5080055)
Locatie: Dubloen 2
Datum besluit: 29 mei 2020

Kerkwijk
Plaatsen hekwerk ten behoeve van een groene afscheiding op de bestaande tuinmuur (OLO 5148667)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 29 mei 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie