BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 24 (2020)

VERLEEND (reguliere procedure)

Oranjewijk
Plaatsen van een hekwerk achter de voorgevel (OLO 5170603)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum besluit: 8 juni 2020

Ouderzorg
Bouwen van een aanbouw t.b.v. de keuken (OLO 4928923)
Locatie: Baljuwstraat 17
Datum besluit: 4 juni 2020

Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (OLO 5108427)
Locatie: Tollenaersingel 21
Datum besluit: 8 juni 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie