BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 26 (2020)

Verleend (reguliere procedure)

Vogelwijk
Het vervangen van 2 balustrades voor 2 puien op de galerij (LDPZ2020-000140)
Locatie: Lijnbaan 15-30
Datum beschikking: 15 juni 2020

Binnenhof
Het vervangen van kozijnen in de voorgevel (LDPZ2020-000156)
Locatie: Luykendreef 2
Datum beschikking: 16 juni 2020

Oranjewijk
Het splitsen van het bedrijf en bijbehorende bedrijfswoning (LDPZ2020-000147)
Locatie: Hoofdstraat 151B
Datum beschikking: 18 juni 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie