BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 27 (2021)

Elisabethhof
Realiseren van 7 nieuwe piketkamers (OLO 5940663)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 29 juni 2021

Buitengebied
Plaatsen van een geluidscherm langs
de HSL aan de oostkant van het spoor (OLO 6123455)
Locatie: Kadastrale sectie B en perceelnummer 5544, nabij Hoogmade
Datum besluit: 1 juli 2021

Oranjewijk
Een in- en uitritvergunning ten behoeve van het creëren van een parkeerplaats op eigen terrein (OLO 5964337)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Datum besluit: 6 juli 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie