BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 28 (2020)

Verleend (reguliere procedure)

Zijldijk
Vervangen bijgebouw (OLO 4261292)
Locatie: Zijldijk 41
Datum besluit: 02-07-2020

Buitenhof
Het plaatsen van een dakopbouw (OLO 5128221)
Locatie: Leidekker 14
Datum besluit: 03-07-2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie