BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 28 (2021)

Kerkwijk
Realiseren van een dakterras 
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 3 juli 2021

Achthoven
Vervangen van de rieten kap van de hooiberg (OLO 5898671)
Locatie: Ruigekade 3
Datum besluit: 9 juli 2021

Winkelhof
Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning (OLO 6092201)
Locatie: Heinsiuslaan 23
Datum besluit: 9 juli 2021

Vogelwijk
Realisatie van een brug en steiger (OLO 5826451)
Locatie: Plataandreef 3
Datum besluit: 9 juli 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het achter- en zijdakvlak, isoleren van de kap en vervangen van de buitenbeglazing door hr++ isolatieglas (OLO 5632245)
Locatie: Hoofdstraat 39
Datum besluit: 7 juli 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie