BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 29 (2020)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baanderij
Het bouwen van een carwash met wasboxen en stofzuigerplein (OLO 5136281)[Omschrijving zaak].
Locatie: Vlasbaan 2
Datum besluit: 08-07-2020

Kerkwijk
De bouw van een geluidscherm op het dak van zwembad de Does (OLO 5099281) [Omschrijving zaak].
Locatie: Amaliaplein 40
Datum besluit: 09-07-2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie