BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 3

Zijlkwartier
Verbouwen van de woning (OLO 4698997)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 198
Datum besluit: 9 januari 2020

Buitenhof
Vervangen van een brug (OLO 4806917)
Locatie: Godfried Bomansstraat 15
Datum besluit: 7 januari 2020

Wijzingen van de geldautomaat en reclame uiting aan de gevel (OLO4796559)
Locatie: Torenwacht 143
Datum besluit: 13 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie