BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 30 (2021)

Een omgevingsvergunning voor het verplanten/verplaatsen van twee Leilinden (OLO 6142425) van overzijde van de Engelendaal / Laan van Berendrecht naar het plein Statendaalder
Locatie: Engelendaal / Laan van Berendrecht
Datum besluit: 21 juli 202

Informatie