BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 31 en 32 (2021)

Ouderzorg inclusief de Houtkamp
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 6073409)
Locatie: Tollenaersingel 26
Datum besluit: 30 juli 2021

Ouderzorg Inclusief de Houtkamp
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 6156153)
Locatie: Hartelstein 9
Datum besluit: 30 juli 2021

Binnenhof
Vervangen van een kozijn in de voorgevel (OLO 6187931)
Locatie: Luykendreef 12
Datum besluit: 30 juli 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5941275)
Locatie: Zijllaan 9
Datum besluit: 4 augustus 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 6106731)
Locatie: Pijlkruidkreek 1
Datum besluit: 5 augustus 2021

Achthoven
Het maken van constructieve doorbraken, vervangen en plaatsen van kozijnen, vervangen van dakpannen voor rieten dakbedekking, stuken van de buitengevel inclusief plaatsen natuurstenen plint (OLO 6125707)
Locatie: Achthovenerweg 62
Datum besluit: 9 augustus 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie