BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 32 (2020)

Ouderzorg
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 5155919)
Locatie: Baljuwstraat 4
Datum besluit: 21 juli 2020

Oranjewijk
Constructieve doorbraak tussen de woonkamer en keuken (OLO 5323749)
Locatie: Mauritssingel 104
Datum besluit: 22 juli 2020

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5200327)
Locatie: Winterkade 39
Datum besluit: 23 juli 2020

Constructieve doorbraak tussen de keuken en woonkamer (OLO 5166701)
Locatie: Poortershof 17
Datum besluit: 24 juli 2020

Zijlkwartier
Isoleren van het dak als ook het vervangen van de dakpannen (OLO 5022141)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 226
Datum besluit: 31 juli 2020

Voorhof
Verbouwing van het bestaande kantoor (OLO 4983369)
Locatie: Bolderikkamp 12
Datum besluit: 30 juli 2020

Kerkwijk
Vervangen van de begane grondvloer en een constructieve doorbraak tussen de slaapkamer en slaapkamer 1 (OLO 5117655)
Locatie: Eikenlaan 2
Datum besluit: 27 juli 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie