BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 34 (2020)

Ouderzorg
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5172411)
Locatie: Van Poelgeestlaan 57
Datum besluit: 4 augustus 2020

Oranjewijk
Constructieve wijziging en het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 5226317)
Locatie: Margrietstraat 13
Datum besluit: 13 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie