BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 37 (2020)

Oranjewijk
Vergroten van een constructieve doorbraak (OLO 5318179)
Locatie: Charlotte de Bourbonstraat 10
Datum besluit: 4 september 2020

Binnenhof
Constructieve doorbraak tussen de keuken en woonkamer (OLO 5310245)
Locatie: Coornhertdreef 2
Datum besluit: 31 augustus 2020

Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5314023)
Locatie: Grotiuslaan 39
Datum besluit: 31 augustus 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie