BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 37 (2021)

Kerkwijk
Verlengen looptijd vergunning LDPZ2020-000284 met drie maanden voor het realiseren van een tijdelijk bouwwerk in de vorm van een tijdelijke zendmast (OLO 5396649)
Locatie: nabij de Willem-Alexanderlaan 1 (kadastrale perceel sectie B, nummer 5607)
Datum besluit: 6 september 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning. 

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie